Köttlådor

 
Varje höst slaktar vi de djur som är redo.
Slakten sker på Varekils Slakteri på Orust.
Det är ett litet småskaligt
slakteri, garanterat närmast för så korta
transporter som möjligt.
På slakteriet slaktas, veterinärbesiktas och
BSE-testas djuren. Sedan hängmöras
köttet i upp till 2 veckor, för att få rätt
mörhet och för att inte innehålla så
mycket vatten. Därefter styckas de,
delarna vakumförpackas och varje
styckningsdetalj märks med namn och
packas sedan i kundlådor. Alla delar av
djuret finns representerat i varje låda.
Drygt halva lådan (c:a 60%) består av köttfärs som
ej är portionsförpackad så det får man
göra själv. Lådorna väger mellan
15och 20 kilo beroende på djurets storlek
(ryms i 2 fack i ett frysskåp).

 

 

Beställning av Köttlådor:
Vi kan tyvärr ej längre erbjuda köttlådor.

 

 

Webbansvarig, design: Lena Sandström Grafik & copyright 2009-2012  M o L Andersson & L. Sandström