Om Gården

 

Jordbruket är ekologiskt, det vill säga ingen konstgödning eller andra kemiska produkter används. Djuren utfodras enbart med hemmaproducerat foder utan främmande tillsatser. Gården är certifierad av KRAV.

 

Vi har ca. 10 kor som kalvar på våren. Kalvarna går sedan på bete med sina mammor och sin pappa, så de kan dia när de vill. På hösten avvänjs de i samband med installningen. Följande två somrar går de på bete ca. 6 månader varje år nere på sältorna, Hallsstrand vid Brofjordens ände. Där består betet av en rik flora av gräs, örter, buskar mm. som hos dessa djur omvandlas till smakrikt, marmorerat kött.

 

 

På hösten slaktas de djur som är redo för slakt. De är då ca. 2.5 år gamla, och har då fått gå på bete tre somrar. Det innebär att de har fått växa i sin egen takt, vilket ger ett mognare och smakrikare kött, till skillnad från de kalvar som gått på intensiv uppfödning och som slaktas redan vid 16-18 månaders ålder med lika hög eller högre vikt än våra.

 
Djurens ras är Aberdeen Angus som är en mindre köttras från Skottland och passar väl till denna extensiva uppfödningsform. Utmärkande för rasen är goda modersinstinkter, lätta kalvningar och väldigt livskraftiga kalvar.
 

 
 

 

Webbansvarig, design: Lena Sandström Grafik & copyright 2009-2012  M o L Andersson & L. Sandström